LlavordeLleida

LlavordeLleida és un projecte que neix d’una inquietud col·lectiva. Davant l’extinció cada cop més alarmant d’espècies i la desinformació de com autogestionar-nos el menjar i la salud, va nèixer la necessitat de crear aquest Banc. Un espai on reunir tot el material vegetal i sabiduria desenvolupada durant tantes generacions per tot el planeta, rescatant l’antic coneixement de Lleida.

Les llavors, arbres, arbustos i medecines que no trobem aquí, les estem buscant en altres bancs del món. L’intenció es crear el màxim de jardins comestibles i medecinals, difonent i facilitant el com fer-ho.

Darrera aquest projecte hi ha una llarga tasca d’investigació i recerca a traves de molts pobles i persones. La funció del banc de llavors és facilitar el coneixement de com gestionar arbres, llavors i plantes medicinals, obrint així la porta a la autogestió alimentària per aquell que ho desitgi.

LlavordeLleida fica al vostre abast llavors d’hortícoles, cereals, arbres fruiters, arbustos i tot tipus de plantes medicinals. Pretèn ser un projecte orgànic, que vagi evolucionant amb el temps i que vagi creixent a mesura que més gent s’adereixi a la tasca d’investigar les llavors,arbres i medecines.

Estem treballant en una descripció de totes les llavors disponibles al banc, informant de l’origen, la quantitat de vegades que ha sigut estudiada i multiplicada, gust, característiques agronòmiques,culinaries,….

Dividirem les llavors en tres grups:

Les llavors per apadrinar, són varietats que s’adapten bè al medi i tenen una qualitat que les diferència, han sigut sel·leccionades per formar part de les llavors que es difondran a la societat, ja en tenim casi un centenar. Són oferides gratuitament a canvi de tornar com a mínim la mateixa quantitat de llavors al cap d’un any i informar de com ha anat el cultiu a ser possible en forma escrita. Al apadrinar una llavor s’ha de ser concient de com es multiplica, per evitar creuaments. S’entrega un manual de com multiplicar llavor i es fa un seguiment personalitzat a carrec del coordinador. Clica al següent link i veuras el llistat:  Llista de varietats per apadrinar

Algunes d’aquestes varietats de llavors, també són ficades a la venda. Gràcies a la venta de llavors, conseguim pagar els gastos que tenim. Estem creant una red de multiplicadors de llavors, informa’t!.  Per conseguir-les, pots escriure a LlavordeLleida i te les enviarem.Clica al següent link i veuras el llistat de les llavors que estem venent:  Llista de varietats en venda

Les llavors que estem estudiant en la actualitat, les pots trobar en la següent llista. Llista  de varietats pendents d’estudi. Qualsevol d’elles està disponible per a qui vulgui rebre’n, multiplicar-les i estudiar-les, per així continuar completant la tasca del banc de llavors.

Pots també trobar-nos en fires, mercats i tastos. Les dates i els llocs, els podràs trobar a l’apartat Activitats

En breus actualitzarem el llistat d’arbres fruiters que estem recuperant i estudiant, al igual que l’archiu d’arbustos i medecines.

Necessitem col·laboradors!, hi ha mil coses a fer informa’t al:

tel:653859464  email: agropauenaccion@yahoo.es

LlavordeLleida es un proyecto que nace de una inquietud. Ante la extinción cada vez más alarmante de especies y semillas, surge la necesidad de crear este Banco. Un espacio donde reunir toda aquella información y sabiduría desarrollada durante tantas generaciones por toda la provincia.
Se suman también otras semillas que por sus propiedades nos han interesado, y se han conseguido después de diferentes viajes por todo el país y el continente sudamericano para probar su adaptabilidad a nuestro clima.

Detrás de este proyecto hay una larga tarea de investigación y búsqueda a través de muchos pueblos y gentes. La función de este banco  es facilitar el conocimiento de cómo gestionar árboles, semillas y plantas medicinales, abriendo así la puerta a la autogestión alimentaria para aquél que lo desee.

LlavordeLleida pone a vuestro alcance llavors de hortícolas, cereales, árboles frutales, arbustos y todo tipos de plantas medicinales. Pretende ser un proyecto orgánico, que vaya evolucionando con el tiempo y que vaya creciendo a medida que más gente se suma a la tarea de investigar las semillas y multiplicarlas.

Estamos trabajando en una descripción de todas las semillas disponibles en el banco, informando del origen y las veces que hemos multiplicado esta semilla y también una valoración en aquellas variedades que han participado en catas organizadas últimamente en lugares como Barroera o Salàs.
Las semillas ya estudiadas, son ofrecidas a cambio de devolver como mínimo la misma cantidad de semillas depués de un año. Más allá del beneficio monetario, es un compromiso para recuperar, extender y seguir estudiando todas estas variedades. Lista de variedades para apadrinar

Finalmente, algunas de estas variedades de senillas, también son puestas a la venta. Para conseguirlas, puedes escribir a LlavordeLleida y te las enviaremos. Lista de variedades en venta

El resto de variedades  se pueden encontrar en la siguiente lista. Lista  de variedades pendientes de estudio. Cualquiera de ellas está disponible para quien quiera recibirlas, multiplicarlas y estudiarlas, para así continuar el trabajop del banco de semillas.

Puedes también encontrarnos en ferias, mercados y catas. Las fechas y los lugares, los podrás encontrar en la apartado Actividades

Con la colaboración de: